Geri Dön
logo

Kişisel Veri İhlal Bildirimi

(Bu bildirim veri sorumlusu adına başka bir gerçek veya tüzel kişi tarafından doldurulması/gönderilmesi durumunda teşvik edici belgeleri (sözleşme, vekaletname vb.) ekleyiniz.)
10 + 5 = ?
(Yazı, e-posta mesajı vb. tevsik edici belgeleri bu bildirimin ekinde gönderiniz.)
(Birden çok uyan seçenek bulunması halinde hepsini işaretleyiniz.)
(Birden çok uyan seçenek bulunması halinde hepsini işaretleyiniz.)
(Cevabınızı detaylandırınız.)
(Varsa tevsik edici belgeleri bu bildirimin ekinde gönderiniz.)
(Birden çok uyan seçenek bulunması halinde hepsini işaretleyiniz.)
(Cevabınızı detaylandırınız.)
(Kişi ve/veya Kayıt Sayıları Tahmini ise Kesin sayıların tespit edilememe nedenini açıklayınız.)
(Birden çok uyan seçenek bulunması halinde hepsini işaretleyiniz.)
(Birden çok uyan seçenek bulunması halinde hepsini işaretleyiniz.)
(Birden çok uyan seçenek bulunması halinde hepsini işaretleyiniz.)
41 + 6 = ?
(Cevabınızı detaylandırınız.)
(Varsa bildirim örneğinin bir nüshasını bu bildirimin ekinde gönderiniz)
(İnternet adresi, çağrı merkezi vb. bilgiler)
(Örn. polis, diğer denetim ya da gözetim kurumları. Diğer kurumlar ile iletişime geçmeniz gerekebilir.)
(Örn. polis, diğer denetim ya da gözetim kurumları.)
32 + 9 = ?
(Gerçekleşen veri ihlalinin düzeyinin belirlenmesinde ilgili kişiler üzerinde ne kadar bir potansiyel etkiye neden olduğunun değerlendirilmesi gerekmektedir. Söz konusu potansiyel etkinin değerlendirilmesinde ise ihlalin niteliği, nedeni, ihlale maruz kalan verinin türü, ihlalin etkisinin azaltılmasında alınan önlemler ile ihlalden etkilenen ilgili kişi kategorileri göz önünde bulundurulmalıdır)
30 + 3 = ?
(Varsa tevsik edici belgeleri bu bildirimin ekinde gönderiniz.)
(Varsa teşvik edici belgeleri bu bildirimin ekinde gönderiniz.)
(Problemi çözmek ve olumsuz etkilerini ortadan kaldırmak adına almış olduğunuz önlemleri belirtiniz; örneğin yanlışlıkla gönderilmiş olan verilerin yok edilmesi, şifrelerin güvenliğinin sağlanması, veri güvenliği eğitimi planlanması vb. ayrıca bu tedbirlere ait varsa tevsik edici belgeleri bu bildirimin ekinde gönderiniz.)
31 + 9 = ?
 
49 + 8 = ?